ฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว

7.5.60

วันที่ 7  - 9 พฤษภาคม  2560 ฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว

 7.5.60.2

วันที่ 7  - 9 พฤษภาคม  2560  นางกิดากร  ภูมิศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร  และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว  ณ โรงแรม ชลจันทร์  พัทยา  บีช รีสอร์ท  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ทั่วประเทศ รวม 80 คน