วิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560

24.05.60.a

วันที่24พฤษภาคม 2560 เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560 

 24.05.60.b

วันที่24พฤษภาคม 2560เวลา 13.00-17.00น.นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560 ณโรงแรมไอยรา แกรนด์ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 180 คน