ประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

120760

วันที่  12  กรกฎาคม  2560 ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่  12  กรกฎาคม  2560 นางกิดากร  ภูมิศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท    กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร