ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

10.08.2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

 10.08b

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และทีมงานทุกคน ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารฝึกอบรม และร่วมพิธีเบิกเนตรองค์แม่โพสพจำลอง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท