สัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561

0809601

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 สัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิด  

 0809605

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 นางกิดากร  ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมในสัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิด  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 400 คน ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี