ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

     

S 3047541 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ม่วงงาม หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมี นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

 

S 3047541

S 3047563

S 3047578