ต้อนรับคณะผู้ติดตามกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

 DSC 0037  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ต้อนรับคณะผู้ติดตามกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต้อนรับคณะผู้ติดตามกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โดยมี นางนาตยา การปรีดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และคณะ ร่วมติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทัพทัน-ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

DSC 0019

DSC 0022

DSC 0010

DSC 0005