กัมพูชาดูงาน

 180224 0001 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  และ น.ส. สุจิตรา  เตจ๊ะขอด  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.00 น.  นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  และน.ส. สุจิตรา  เตจ๊ะขอด  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา  จำนวน  40  คน  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการภายในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและการออกแบบโรงงานที่ทันสมัย  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

180224 0010

180224 0008

180224 0003

S 46940191

180224 0001