ประชุมประจำเดือน

 DSC 0183 วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ในช่วงเวลา 09:00 - 16:30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย

DSC 0180

DSC 0183

DSC 0245