ข่าวประสบปัญหาอุทกภัย อ.ลานสัก

 3 5  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

               วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และนายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก และผู้ใหญ่เสมอ ชำนิเขตการ ได้ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางงาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่เสียหายประมาณ 200 ไร่ 

1

3

5