ข่าวคาราวานปล่อยรถ

            gggg วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าว 

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมี นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันข้าวชัยนาทพร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ        เจ้าหน้าที่โครงการฯและลูกจ้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุก  เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ตามคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 จังหวัด คือ 1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันธุ์ข้าว กข57 จำนวน 138,800 กิโลกรัม 2.จังหวัดลพบุรี พันธุ์ข้าว กข57 จำนวน 120,000 กิโลกรัม พันธุ์ข้าว กข41 จำนวน 83,110 กิโลกรัม รวมการขนส่งทั้งหมด 233,910 กิโลกรัม 

DSC 0236

DSC 0247

DSC 0113DSC 0283