กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

             

36701113 2031565316914927 4533906540108709888 n
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

                  วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมดังนี้ 1.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
2.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
4.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

36701113 2031565316914927 4533906540108709888 n

36733991 2031565193581606 4890707112818114560 n