จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

 36697840 2030498877021571 2846624587720949760 n  วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

             วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทัพทัน-ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วม 172 ราย 

 

36697840 2030498877021571 2846624587720949760 n

 

36783065 2030498483688277 5210639080668266496 n

36722370 2030497730355019 3869454092732465152 n