ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรณษา

167336 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวนการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวนการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการและบุคคลากร ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561พร้อมรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ หลังเสร็จพิธี ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 และในช่วงบ่ายได้มีการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดหางน้ำสาคร วัดป่าสัก และวัดคลองกลาง

167336

3935

167337

3917

3922

3925