วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561"เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า"

 DSC 0006  วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

 วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาทชัยนาทนเรนทร เเละมีการอบรมในหัวข้อ "เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน

DSC 0006

59770

59772

 

 DSC 0018