ประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับภาคกลาง

0023  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 ระดับภาคกลางฯ

         วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ ได้ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 ระดับภาคกลาง ที่มาตรวจประเมินศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

 

0016

0020

0021

0024

 0022