ขายข้าวปทุมธานี1

46441840 2294245930646863 8666080711435878400 n วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 จำนวน 120 ราย เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

122

46492480 2294245760646880 4081484537803046912 n

46441840 2294245930646863 8666080711435878400 n