สถานที่ตั้งและติดต่อ

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

149 หมู่ที่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โทรศัพท์ 056-431-372

โทรสาร  056-431-371

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

333