แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย cnt_rsc 183
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ เขียนโดย cnt_rsc 163
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย cnt_rsc 297
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาโครงการ เขียนโดย cnt_rsc 146
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน เขียนโดย cnt_rsc 236
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 204
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 259
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏบัติการ เขียนโดย cnt_rsc 333
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย Super User 302
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 725