แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย cnt_rsc 221
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ เขียนโดย cnt_rsc 197
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย cnt_rsc 349
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาโครงการ เขียนโดย cnt_rsc 168
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน เขียนโดย cnt_rsc 268
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 238
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 285
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏบัติการ เขียนโดย cnt_rsc 368
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย Super User 313
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เขียนโดย cnt_rsc 743