ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏบัติการ