ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา