ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ร่วมจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท วันที่ 2022-09-22 14:53:59

อ่านต่อ...
Sample project image

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.นายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี นำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมของกลุ่ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท วันที่ 2022-09-19 10:18:54

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข95 ฤดูฝน ปี 2565 พร้อมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ ตำบลท่าชัย และบ้านหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท วันที่ 2022-09-19 10:16:06

อ่านต่อ...
Sample project image

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์ เผือกจีนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท วันที่ 2022-09-08 09:37:45

อ่านต่อ...
จัดซื้อ จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง